Gradnja kuća od čeličnih elemenata

Gradnja kuća od čeličnih delova jeste deo američke tradicije graditeljstva. Za razliku od evropske tradicije montažne gradnje, a koja koristi ploče, u američkom pristupu imamo minimum osnovne ramove napravljene od čelika. Dakle, u ovom slučaju noseći profili su od čeličnih materijala, oni se prvi podižu, a izolacija i zidovi se montiraju na njih. Pristup može biti takav da se kompletna kuća napravi od čelika i drugih materijala, npr stakla, bez ikakvih potreba za zidanjem na tradicionalne načine. Ovaj način montaže omogućuje da kuće budu od više spratova i da statika objekta bude u potpunosti zadovoljena.

Kako se grade montažne kuće od čelika

Pošto osnova mora da bude zaštićena od korozije i da bude sa antikorozivnim premazom, noseći elementi se prave od pocinkovanog čelika. Retko kada se profili vare, već su pre spojeni šrafovima. Na taj način, ceo sistem čelične osnove ima dobru statiku jer je otporan na zemljotrese. Takođe su otporni na požare, udare groma, snažne vetrove i sl.

Gradnja kuće od čeličnih profila počinje upravo prethodnim pravljenjem osnove po datim dimenzijama, što čak i osnovu veće kuće uspešno podiže za manje od 5 dana. Isto tako, zidovi sa kompletnom instalacijom, koja je prethodno projektovana, mogu se napraviti deo po deo. Instalacija je komunikaciona odnosno telefonska, vodovodna/kanalizaciona, električna, gasovodna ili bilo koja druga. Nakon završetka izgradnje osnove od čeličnih profila, zidovi se ispunjavaju ili na montažni način ili tradicionalnom gradnjom. Krov se isto tako može praviti od čelika ili na tradicionalan način. Potrebno je naglasiti da je debljina zidova od čelika manja za 10-15% od zidova napravljenih od tradicionalnih građevinskih materijala (cigla, blok, itd).

Prednosti kuće od čelične osnove

Na prvom mestu, treba reći da su ove kuće trajnije, jer je čelik dugotrajan materijal. Čelik ne stari i ne gubi svoja svojstva sa godinama, kao što se to dešava sa drvetom, betonom i drugim građevinskim materijalima.

Kuće od čelika koje imaju montažne zidove mogu se lako demontirati radi promene izolacije ili intervencija na instalacijama. Sobe se mogu proširivati i sužavati prema potrebama. Takođe, gradnja delova u kontrolisanim uslovima je potpuno pouzdana, za razliku od gradnje na otvorenom.

Gradnja kuće od čelične osnove traje kraće, jer nema sušenja betona, nema zakivanja, zaštitne farbe i tome slično. Ušteda energije je mnogo veća, jer je ugradnja visokokvalitetnih izolacionih materijala mnogo bolja i stalno se može prilagođavati. Termička i zvučna izolacija su time potpune.

Kako se pravi „čelična“ kuća

Glavna osnova tj strukturni nosači, pravi se od C nosača. Profili za zidove su U i C forma. Nosači za plafon su horizontalni. Kod ovakvih kuća primenjuje se višeslojna izolacija sastavljena od više vrsta materijala (gips karton-Knauf, mineralna ili staklena vuna u nekoliko slojeva, fasadne cigle, OSB ploča ili šperploča, stiropor ili stirodur).

Kuća od čelične konstrukcije kompletno može biti završena za mesec dana. I što je najvažnije – cena izgradnje je od 10-35% manja od zidanja na tradicionalan način. Završni radovi u enterijeru takođe su jevtiniji.

A.Đ – Medimont