Naši trakasti transporteri su izrađeni od kvalitetnog čeličnog lima i čeličnog profila, pa kvalitetom i svojim konstrukcionim rešenjem jesu idealan uređaj za horizontalan transport.