Možemo proizvesti sve vrste kontejnera za industrijsku namenu, prema željenim dimenzijama. Svi kontejneri su napravljeni od najkvalitetnijih materijala.