Prerada i profilisanje građevinske limarije za oluke, vertikale i limeni krov prema projektnoj dokumentaciji.